Lammhagen

Honung och Fårprodukter
från egen gård

Lammhagen ligger vid vägen 700 norrut från Tensta mot Viksta. Lammhagen bedriver fåravel och har egen bigård, och saluför honung och lammskinn.

Öppet: alltid öppet.

 

KONTAKT OCH MER INFORMATION

Telefon: 0707 – 875 113
E-post: bibutiken@gmail.com

ÅSTRÅKENS TURISMFÖRENING

Åstråken drivs av Åstråkens Turismförening, bildad 2015. Föreningen har till ändamål att verka för ökad turism inom föreningens geografiska verksamhetsområde (mellan Gamla Uppsala och Österbybruk respektive Örbyhus längs ådalarna Vendelån och Fyrisån).

Pin It on Pinterest

Share This