Kambo gård

Kambo gård

I Björklinge vid Långsjöns östra sida och ett par mil norr om Uppsala ligger Kambo Gård. Gården ägs och drivs av Gun-Maj Romar och Lennart Pettersson tillsammans med sönerna Markus och Niklas Romar. Hela gården är ekologisk och KRAV-certifierad och består av 250 ha åker, 80 ha skog och ca 600 ha beten. I hagarna vid Kambo och vid naturreservat runtom i Uppland betar 450 nötkreatur och 200 leicester- och gotlandstackor med lamm. En del av lamm- och nötköttet säljs direkt till kunderna i form av köttlådor.

Hos oss kan du köpa närproducerat ekologiskt naturbeteskött av lamm eller nöt i form av köttlådor och vita och grå ekologiska lammskinn, lockiga och vackert glänsande, från våra leicester- och gotlandsfår. Läderväskor av vegetabilgarvat läder från våra egna kor finns också till salu. Se under ”Aktuellt” i menyn. Hela vår gård är KRAV-certifierad. Våra djur betar gräs och örter på hagmarkerna kring gården och i naturreservat och på strandängar runt om i Uppland (Bredforsen, Irsta, Tjursö vid Dalälven, Tedarön i Mälaren, bl. a).

Varmt välkomna till vår nya lammskinnsbutik! I butiken finns för närvarande också rökta lammstekar, lamm- och nötkorv med olika smaker och frysta lamm- och nötlådor. Obs! För att kunderna skall få gott om utrymme och kunna titta i lugn och ro tar vi bara emot bokade besök just nu.

Ekogård

Kambo Gård producerar livsmedel utan onaturliga tillsatser – vare sig på åkrarna, i fodret eller i våra produkter. Allt vårt kött är KRAV-märkt och kommer från djur som är ekologiskt uppfödda på gården. KRAV-certifieringen innebär att vi inte använder konstgödning, bekämpningsmedel eller GMO och att vi arbetar hårt för att djuren skall ha ett så bra och naturligt liv som möjligt.

För att kött ska kunna kallas ekologiskt innebär det att hela kedjan är ekologisk. Från det att gräset som skall bli till foder sås och till det att djuren slaktas och levereras till kund.

Kort om gårdens historia

Kambo omnämndes redan år 1432 som Kambabodha efter det fornsvenska ordet kamber som betyder kam eller ås. Gården har under 1900-talet bytt ägare och arrendatorer flera gånger. Ekonomibyggnaderna är från slutet av 1800-talet och den nuvarande mangårdsbyggnaden uppfördes år 1919.

År 1999 köpte familjen Pettersson-Romar gården av Sonja och Bernt Jonsson och deras söner. Innan dess hade Kambo varit i familjen Jonssons ägo i över 50 år.

Bror Hjort – Mellan år 1922 och 1941 ägde den välkände konstnären Bror Hjorts föräldrar Kambo. Föräldrarna bodde i mangårdsbyggnadens undervåning och på 1930-talet bodde Bror Hjort med familj på övervåningen.

KONTAKT OCH MER INFORMATION

Hemsida: www.kambogard.se/
Adress: Kambo 18, 74374 Björklinge
Telefon: 070-7401405
E-post: gun-maj.romar@telia.com

ÅSTRÅKENS TURISMFÖRENING

Åstråken drivs av Åstråkens Turismförening, bildad 2015. Föreningen har till ändamål att verka för ökad turism inom föreningens geografiska verksamhetsområde (mellan Gamla Uppsala och Österbybruk respektive Örbyhus längs ådalarna Vendelån och Fyrisån).

Pin It on Pinterest

Share This