Wattholma Kultur & Hembygdsförening

Start 9 Företag & föreningar 9 Föreningar 9 Wattholma Kultur & Hembygdsförening

Wattholma Kultur & Hembygdsförening

Det vi idag kallar för Wattholma samhälle var under medeltiden en by som omnämns i skrift första gången 1302 . På grund av vatten, skogar, malm, bördiga åkrar och dugligt folk har ofta riskvilligt kapital knutits till denna bygd. Gustav Vasa startade här ett av Sveriges äldsta järnbruk, Johan III Sveriges första mässingbruk och adliga släkter som ”suttit på Salsta”; har här varit med och format både vår bygd och Svea rikes.
Genom dessa intressenter och många fler påbörjades här tidigt en specialisering av olika arbetsuppgifter, ett förstadium till industrialisering och Wattholma kom att för den omkringliggande bygden fungera som centralort.

Trots att vår bygd har ett stort och rikt kulturarv värt att vårda, bevara och föra vidare till kommande generationer har det tidigare inte funnits någon hembygdsförening här. För att råda bot på detta bildades Wattholma Kultur och Hembygdsförening hösten 2005.

Wattholma Kultur & Hembygdsförening är arrangör av det tradionella midsommarfirandet vid Trekanten i Vattholma och arrangerar också julmarknaden vid Salsta.

WKHFs hemsida finns även ett digitalt museum med gamla bilder från förr. Väl värt att titta på för dig som vill få känslan av hur det såg ut för länge sen på bruksorten.

WKHF BEHÖVER DIG!

Har du någon spännande historia om bygden. Kanske någon sägen eller skröna? Kanske rent utav ett livsöde? Eller ett gammalt fotografi och vill publicera det i Änglabygden? Skicka in till kontakt@wkhf.se

BLI MEDLEM!

Sätt in 200 kr/hushåll på BG 5920-5765. Medlemsåret sträcker sig från 1 jan – 31 dec. I medlemskapet ingår medlemsmatrikeln Änglabygden som utkommer 3 ggr/ år.

Mer information

Besök deras hemsida på: wkhf.se

 

KONTAKT OCH MER INFORMATION

Hemsida: wkhf.se
Telefon:
Martin Sjöström, ordf, 018-32 71 18
Fredrik Westergren, vice ordf, 018-22 55 55

Kontakt julmarknaden  
Malin Hörnebro, 018-22 55 55 
E-post: kontakt@wkhf.se

Foto: Stefan Lindgren / Röd Varg

ÅSTRÅKENS TURISMFÖRENING

Åstråken drivs av Åstråkens Turismförening, bildad 2015. Föreningen har till ändamål att verka för ökad turism inom föreningens geografiska verksamhetsområde (mellan Gamla Uppsala och Österbybruk respektive Örbyhus längs ådalarna Vendelån och Fyrisån).

Pin It on Pinterest

Share This