Viksta hembygdsförening

Start 9 Företag & föreningar 9 Föreningar 9 Viksta hembygdsförening

Viksta hembygdsförening

Viksta hembygdsförening bildades i april 1938 vid en sammankomst i ordenshuset, dar intendent Nils Alenius från Upplands fornminnesförening höll föredrag om hembygdsgårdar. Riksspelman Leonard Larsson spelade, och Viksta kyrkokör sjöng några folkvisor. Till föreningens första styrelse valdes:Ordförande handlanden Otto Berger, vice ordförande bryggeriägare Ivar Svallin, kassaförvaltare fru Svea Svallin, sekreterare kantor Johannes Lindgren, övriga styrelseledamöter hemmansägare E Eriksson, fru Amanda Persson, fröken Tekla Berglund och pastor Ingvar Sahlin.

KONTAKT OCH MER INFORMATION

Hemsida: www.hembygd.se/viksta/
Telefon: 073-0694714
E-post: viviannblomgren@outlook.com

ÅSTRÅKENS TURISMFÖRENING

Åstråken drivs av Åstråkens Turismförening, bildad 2015. Föreningen har till ändamål att verka för ökad turism inom föreningens geografiska verksamhetsområde (mellan Gamla Uppsala och Österbybruk respektive Örbyhus längs ådalarna Vendelån och Fyrisån).

Pin It on Pinterest

Share This