Tensta bygdegårdsförening

Start 9 Företag & föreningar 9 Föreningar 9 Tensta bygdegårdsförening

Tensta bygdegårdsförening

Tensta ligger drygt två mil norr om Uppsala, mellan Björklinge och Vattholma. I Tensta finns en unik medeltidskyrka från slutet av 1200-talet med kalkmålningar från 1400-talet med bl.a. avbildningar av den heliga Birgitta. I anslutning till kyrkan och dess klockstapel ligger Tensta Bygdegård.

Genom att betala medlemsavgiften så stödjer ni vår fina funktionella Bygdegård så att vi kan fortsätta att hålla den fin och kunna hyra ut till föreningsliv och fester.

Vår Bygdegård ska vara den naturliga samlingspunkten i bygden, dit alla är välkomna.

 

KONTAKT OCH MER INFORMATION

Peter Elgh (ordförande)
018 – 35 24 26
0703 – 34 75 21

Läs mer
Bygdegårdsföreningens hemsida

ÅSTRÅKENS TURISMFÖRENING

Åstråken drivs av Åstråkens Turismförening, bildad 2015. Föreningen har till ändamål att verka för ökad turism inom föreningens geografiska verksamhetsområde (mellan Gamla Uppsala och Österbybruk respektive Örbyhus längs ådalarna Vendelån och Fyrisån).

Pin It on Pinterest

Share This