Storvreta Ärentuna Kultur & Hembygdsförening

Start 9 Företag & föreningar 9 Föreningar 9 Storvreta Ärentuna Kultur & Hembygdsförening

Storvreta ärentuna kultur- & hembygdsförening

Storvreta Ärentuna Kultur- & Hembygdsförening är en ideell förening med huvudsakligt verksamhetsområde inom Storvreta tätort samt byarna i Ärentuna och byarna Fullerö, Ekeby, Ängeby, Edshammar, Husby, Ånge och Gränby.

”Syftet är att inom Storvretabygden främja kulturutvecklingen i allmänhet, värna och vårda hembygdens miljö och kulturarv samt vara vänförening till biblioteket i Storvreta”.

För att nå dessa syften verkar föreningen för:

  • att främja kulturutvecklingen genom att driva, uppmuntra och understödja allmän och enskild kulturverksamhet;
    att kulturella intressen beaktas i samhällsbyggandet;
  • att medverka i den demokratiska processen genom att stimulera till debatt och fri opinionsbildning;
  • att understödja biblioteket och samarbeta med biblioteket i dess verksamhet som en kulturell mötesplats för bygdens invånare;
    att insamla, forska, systematisera och tillhandahålla kunskaper om bygdens historiska bakgrund för att öka förståelsen av aktuella skeenden och påverka samhällets utveckling;
  • att anordna möten samt bedriva eller understödja kursverksamhet inom olika kulturområden såsom kunskap om hembygden, litteratur, musik, teater och textil – träslöjd;
  • att arrangera hembygdsvandringar och utflykter i huvudsak inom Storvretabygden.

Föreningen är ansluten till Upplands Fornminnesförening och Hembygdsförbund.

Som exempel på vår verksamhet kan nämnas författaraftnar, där en, gärna lokal, författare berättar om sin nya bok, oftast i Storvreta bibliotek. Se t ex bild 1, som visar Agneta Pleijel som presenterar sin bok ”Doften av en man” på biblioteket 2018 eller bild 2, där Kåre Strindberg 2019 kåserar om sin farfars bror, August Strindberg. Ibland arrangerar vi utflykter till det kulturarv vi har inom vårt område, där någon kunnig person berättar om platsen och dess historia. Bild 3 visar en sådan utflykt till Kolje gravfält i Ärentuna, där vi även hade möjlighet att fika i det vackra området. Vi har även ordnat musikarrangemang, både i Ärentuna bygdegård och på biblioteket i Storvreta, se bild 4. Vi anordnar också en årlig konstutställning på biblioteket, med lokala konstnärer, samt utställningar av och för barn. En bild från Vårsalongen 2020 finns på bild 5.

Mer om verksamheten finns på: www.hembygd.se/storvreta

 

KONTAKT OCH MER INFORMATION

Hemsida: www.hembygd.se/storvreta
Facebook: Storvreta- Ärentuna Kultur- och Hembygdsförening
Telefon:
Ordf Torbjörn Trolte  070-257 26 21
Webbansvarig U-B Söderström 070-24 64 381
E-post: storvrkult@telia.com

Bild 1. Författaren Agneta Pleijel presenterar sin (då) nya bok ”Doften av en man” på biblioteket i Storvreta 2018.

Bild 2. Kåre Strindberg kåserar om sin farfars bror August 2019.

Bild 3. Utflykt till Kolje gravfält i Ärentuna, där arkeologen Eva Hjärtner-Holder guidade runt bland högarna.

Bild 4. Musikgruppen Robertas underhåller oss med musik på biblioteket i Storvreta.

Bild 5. Vårsalongen på Storvreta bibliotek våren 2020.

ÅSTRÅKENS TURISMFÖRENING

Åstråken drivs av Åstråkens Turismförening, bildad 2015. Föreningen har till ändamål att verka för ökad turism inom föreningens geografiska verksamhetsområde (mellan Gamla Uppsala och Österbybruk respektive Örbyhus längs ådalarna Vendelån och Fyrisån).

Pin It on Pinterest

Share This