Örbyhus golfklubb

Start 9 Aktiviteter 9 Örbyhus golfklubb

Spela golf i Örbyhus

Örbyhus golfklubb har rykte om sig att ha en av de trevligaste och mest utmanande banorna i Sverige. Banan är vackert belägen vid Örbyhus slott med en restid på 30 minuter från Uppsala och Gävle samt 1 timme från Stockholm. Det som förut var jordbruks- och åkermark har omvandlats till en behaglig skogs- och parkbana med elva vattenhål.

KONTAKT OCH MER INFORMATION

Hemsida: orbyhusgolf.se
Adress: Örbyhus Golfklubb, Örbyhus Slott, 748 95 Örbyhus
Telefon: 0295-109 69
E-post: info@orbyhusgolf.se

Valsgärde Gravfält

ÅSTRÅKENS TURISMFÖRENING

Åstråken drivs av Åstråkens Turismförening, bildad 2015. Föreningen har till ändamål att verka för ökad turism inom föreningens geografiska verksamhetsområde (mellan Gamla Uppsala och Österbybruk respektive Örbyhus längs ådalarna Vendelån och Fyrisån).

Pin It on Pinterest

Share This