Cykelorientering 2022

Start 9 Aktiviteter 9 Cykelorientering 2022

Cykelorientering inom Åstråken 2022 – Bland runstenar, stenblock och en del annat.

Årets cykelorienteringen kommer att ligga i området Storvreta-Fullerö-Ärentuna- Fjuckby.
Vi testar ett nytt format där du själv får ta fram kartan och bilderna här ifrån hemsidan. Vi har också tagit bort avgiften men när du fullföljer cykelorienteringen och mailar in rätt lösning är du med i tävlingen.

På kartan finns det 23 markerade kontroller. När ni hittat till en kontroll ska ni para ihop den med ett foto (A till X) som avbildar något som finns på platsen. Eftersom vi rör oss i ett område med många fornminnen finns det flera runstenar avbildade så det gäller att titta noga på bilderna. Det finns även gott om vanliga stenar och andra objekt som är avbildade. Notera vilken bild som hör ihop med vilken kontrollpunkt.

Maila ert svar till webb@astraken.se innan 15 augusti för att vara med i tävlingen. 

Rätt svar kommer att läggas ut på hemsidan den 15 augusti och en vinnare kommer att dras.

Lycka till och cykla försiktigt i trafiken.

Ange din e-postadress för att få e-post med länk till kartan/bilderna till årets cykelorientering.

    ÅSTRÅKENS TURISMFÖRENING

    Åstråken drivs av Åstråkens Turismförening, bildad 2015. Föreningen har till ändamål att verka för ökad turism inom föreningens geografiska verksamhetsområde (mellan Gamla Uppsala och Österbybruk respektive Örbyhus längs ådalarna Vendelån och Fyrisån).

    Pin It on Pinterest

    Share This