Bräckstaboden

Ägg och grönsaker

Bräckstaboden ligger vid väg 700 norrut från Tensta mot Viksta. Bräckstaboden säljer ägg från glada hönor av raserna Sussex, Bovan, Leghorn och Plymouth/Leghorn.

Eventuellt överskott av grönsaker säljs vid förfrågan. Under våren finns grönsaksplantor till försäljning. Givetvis odlade helt utan gifter och konstgödsel.

Halvdagskurs i hönshållning för nybörjare hålls efter överenskommelse. Försäljning av ägg från glada hönor. Äggomaten är alltid öppen och fylls på regelbundet.

Bräcksta trädgård

Bräcksta trädgård är en ätbar trädgård under uppbyggnad. Odlingarna utökas år för år och vi testar oss fram vad som fungerar för just oss. Vi odlar framförallt för självhushållning och strävar efter ett hållbart leverne med medvetna val, givetvis utan gifter och konstgödsel. Här odlar och lever vi i samklang med djur och natur, där även ogräset fyller sitt syfte (bland annat i form av täckmaterial och vinterfoder till hönsen). Permakultur är ett intresse som utvecklas på gården. På våra 5500 kvm samsas grönsaker, frukt, bär och bin med ett stort gäng hönor som huserar i gamla ladugården. 

KONTAKT OCH MER INFORMATION

Telefon: 076-780 81 81
E-post: hogberg.em@gmail.com
Facebook: Besök vår Facebook sida
Hemsida: livetpaengronpinne.blogspot.se

ÅSTRÅKENS TURISMFÖRENING

Åstråken drivs av Åstråkens Turismförening, bildad 2015. Föreningen har till ändamål att verka för ökad turism inom föreningens geografiska verksamhetsområde (mellan Gamla Uppsala och Österbybruk respektive Örbyhus längs ådalarna Vendelån och Fyrisån).

Pin It on Pinterest

Share This
X